Tips voor succesvolle landingspagina’s

Een landingspagina is een pagina die bezoekers te zien krijgen nadat zij bijvoorbeeld op een van je advertenties (Google AdWords) hebben geklikt.

Een landingspagina kan deel uitmaken van de website of een pagina zijn die speciaal voor Google AdWords advertenties is ontwikkeld en geen onderdeel uitmaakt van de website-structuur.

Landingspagina’s moeten worden gezien als een belangrijke factor die bijdraagt aan het succes van online advertentiecampagnes, helaas gebeurt dit nog niet vaak genoeg.

Vandaar drie redelijk voor de hand liggende tips voor het ontwikkelen van succesvolle landingspagina’s.

Waarschijnlijk niet voldoende voor de hand liggend, vanwege het feit dat het toepassen van deze tips nog wel eens wordt vergeten.

1. De advertentie en de bijbehorende landingspagina moeten matchen

Een advertentie belooft de consument iets of wekt in ieder geval een bepaalde verwachting bij de consument.

De landingspagina dient de belofte van de advertentie waar te maken en de gecreëerde verwachting waar te maken.

Tevens is het verstandig de advertentietekst of delen daarvan op de landingspagina terug te laten komen, dit zorgt bij de consument voor herkenbaarheid;

2. Leg de focus van de bezoeker op het belangrijkste conversiepunt

Veel van de landingspagina’s die ik tegenkom bevatten geen duidelijk call-to-action of sturen aan op het voltooien van meerdere conversies.

Wanneer de bezoeker niet begeleid wordt in het uitvoeren van een gewenste actie is de kans zeer klein dat zij daadwerkelijk converteert.

Het aansturen op het uitvoeren van meerdere gewenste acties zorgt voor verwarring en onduidelijkheid, wees dus helder en concreet

3. Zorg voor een prominente aanwezigheid van het conversie-formulier

Wanneer de consument eenmaal duidelijk is welke actie hij op de landingspagina kan uitvoeren en hij deze ook wil uitvoeren moet mag niets hem in de weg staan.

Zorg voor een prominent (niet te groot en niet te klein) aanwezig formulier, wees duidelijk in welke gegevens je van de consument wil, faciliteer de consument bij eventuele onduidelijkheden en zorg ervoor dat je alleen noodzakelijke en geen overbodige gegevens vraagt.

Wanneer je deze richtlijnen volgt blijft het formulier compact en helder waardoor het snel door de consument ingevuld en verzonden kan worden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Partners

Read more about our partners