Voorbeeld Canonical

Duplicate content? Canonical tags!

Duplicate content, canonical tags, hoe zit het ook alweer? Een blog in de categorie hygiëne voor beginnende SEO’ers.

Zoals je vast al eens gehoord hebt, is duplicate content, of in goed Nederlands dubbele (dan wel gedupliceerde) inhoud, op je website verre van optimaal. Het zorgt er namelijk voor dat Google niet weet welke pagina de originele credits verdient, waardoor je het risico loopt dat de verkeerde pagina in de zoekresultaten terechtkomt.

Het is dan ook een must om duplicate content, search engine onkruid, zoveel mogelijk te bestrijden. Maar mocht je het vanwege technische of functionele redenen niet kunnen voorkomen, geen nood, dan is de inzet van een canonical tag dé oplossing.

Wat is een canonical tag?

Een canonical tag is een linkelement (html code) waarmee je onduidelijkheid over het naast elkaar leven van meerdere identieke pagina’s oplost. Door het toepassen van deze tag kunnen zoekmachines de originele pagina identificeren, indexeren en vertonen in de zoekresultaten. Hiermee voorkom je de negatieve effecten van duplicate content.

Je stuurt Google naar de content die het meest relevant is voor je bezoekers en zorgt dat de juiste pagina gaat ranken.

Een canonical tag plaats je in het <head> gedeelte van de site. Hij is vrij eenvoudig van opzet. De code zegt feitelijk: “let op, het origineel kun je vinden op dit adres”

<link rel=”canonical” href=”https://voorbeeld.com/voorbeeld1/voorbeeld2″ />

De URL die in de tag vermeld staat, is het URL-adres van de originele pagina.

Holy canonical

Het voorzien in een canonical tag is geen harde regel, maar een aanbeveling. Ook Google is niet verplicht om de tag op te volgen. Omdat zoekmachines er nog voor kunnen kiezen dit signaal te negeren, blijft dan ook het beste advies om duplicate content op een site gewoon altijd te voorkomen.

Wanneer moet je een canonical tag gebruiken?

Een canonical tag pas je toe in situaties waar sprake is van duplicate content die niet te voorkomen is. Zoals bij het:

  • ontstaan van duplicate content door verkeerde paginering. Dit is bijvoorbeeld een issue bij het WordPress CMS. Een probleem dat makkelijk op te lossen is door comment pagination uit te schakelen bij “instellingen → reactie”. Paginering WordPress
  • gebruik van dezelfde content op verschillende sites. Denk aan het plaatsen van hetzelfde persbericht op verschillende nieuwssites. Oplosbaar door het toevoegen van een cross domain canonical tag naar de originele pagina. Wat lang niet altijd mogelijk is, aangezien je doorgaans geen toegang hebt tot het CMS van een ander.
  • toepassen van filters op pagina’s (vooral bij webshops).

Omdat het gebruik van canonical tags vooral een issue is bij filterpagina’s, werken we die hieronder nog even ter illustratie uit.

Canonical tag bij gebruik van filters

Het gebruiken van filters bij bijvoorbeeld een webshop kan ertoe leiden dat duplicaten van een enkele pagina op meerdere URLs komen te staan.

Neem als voorbeeld een fictieve webshop die schoenen verkoopt met de URL https://www.voorbeeldshop.com/schoenen/sneaker (pagina a). Op deze pagina is er de mogelijkheid om filters toe te passen waarmee je kunt filteren op schoenmaat. Door het toepassen van filters ontstaan er dan nieuwe pagina’s, met bijvoorbeeld de URL https://www.voorbeeldshop.com/schoenen/sneaker?#42 (pagina b met schoenmaat).

Zonder juiste canonical tag ziet de zoekmachine nu 2 pagina’s met vrijwel dezelfde inhoud. Met dezelfde tekst over die schoenen – met misschien een paar schoenen minder op pagina b.

Door het plaatsen van de tag voorkom je verwarring bij Google, je voorkomt ook dat de filterpagina wordt geïndexeerd en zoekers straks uitsluitend terechtkomen op die gefilterde pagina.

Voorbeeld Canonical

Gouden tip: plaats een canonical naar jezelf

Het klinkt misschien raar, maar het is slim om iedere (originele) pagina een canonical tag naar zichzelf te geven. De URL in de tag is dan exact hetzelfde als de URL waar deze tag op is geplaatst.

Het voordeel van deze werkwijze is dat je een bescherming tegen duplicate content opzet, mocht er per ongeluk toch een kopie van de pagina ontstaan.

Niet vergeten: zorg ervoor dat een canonical altijd een absolute URL bevat (het volledige adres incl. https://).

Tot slot

De canonical tag is een krachtig middel om SEO-waarde te sturen en te behouden. Het gebruik ervan wordt steeds gangbaarder. Helemaal nu het automatisch toekennen van canonical tags mogelijk is, en het feit dat editors in de meeste CMS’en inmiddels ook makkelijk zelf een canonical tag kunnen aanmaken.

We kunnen er echter niet hard genoeg op hameren dat het altijd het beste is om duplicate content te voorkomen. Loop je niet alleen minder risico mee (op verder woekeren van content, of om iets vergeten bij een migratie), het staat gewoon ook een stuk verzorgder dan een wirwar aan verwijsbordjes.

Meer weten over canonical tags? Hulp nodig bij implementatie? Of op zoek naar een analyse en diagnose van je huidige situatie, op meer punten dan alleen duplicate content? Je bent van harte welkom.

Thijs van Beers
Thijs van Beers

Senior SEO Specialist

t.vanbeers@searchresult.nl