Conversies tellen in AdWords verandert

Alweer een belangrijke wijziging in AdWords: de wijze waarop conversies geteld worden.

We krijgen in de loop van februari de mogelijkheid om per conversiedoel (bijv. een lead of verkoop) in te stellen of we álle conversies na een klik willen meten, of dat we alleen de uníeke conversies na een klik willen meten.

Handig, bijvoorbeeld als je twee door één persoon ingestuurde contactformulieren wilt tellen als één conversie, of andersom, wanneer je juist wél alle ingestelde doelen wilt laten tellen.

Met de wijziging veranderen de kolomnamen in AdWords mee: de kolom ‘Conversies (één-per-klik)’ heet voortaan ‘Geconverteerde klikken’ en de kolom ‘Conversies (veel-per-klik)’ zal simpelweg ‘Conversies’ gaan heten.

Wat betekenen de nieuwe kolomnamen?

‘Geconverteerde klikken’ (voorheen ‘Conversies één-per-klik’): het aantal klikken dat uiteindelijk heeft geresulteerd in één of meerdere conversies.

Deze kolom geeft hetzelfde weer als voorheen maar heeft een betere naam gekregen. Hij telt dus het aantal unieke conversies per conversiedoel, na een klik op een advertentie.

‘Conversies’ (voorheen ‘Conversies veel-per-klik’): deze kolom telt het aantal conversies gebaseerd op de instellingen voor het tellen van conversies (Alle conversies óf het Aantal unieke conversies)

Deze laatstgenoemde kolom geeft straks dus mogelijk andere aantallen weer dan voorheen, op basis van je instellingen. Voor de volledigheid: in deze kolom wordt het uiteindelijke aantal conversies (per doel berekend op basis van unieke of alle) weer bij elkaar opgeteld.

Zie ter verduidelijking ook het voorbeeld verderop.

Kolomnamen

Tot zover de huishoudelijke mededelingen over de wijziging; per klant of per campagne zal je nu moeten gaan bekijken of je een andere conversietelling in wil stellen.

Hoe telde AdWords voorheen conversies?

Voorheen keek je simpelweg in de kolom ‘Conversies (één-per-klik)’ om te zien hoeveel klikken resulteerden in een conversie.

Waarbij één klik op een advertentie voor maximaal één conversie staat. Daarnaast kon je in de kolom ‘Conversies (veel-per-klik)’ zien hoeveel conversies je in totaal ontving, waarbij één klik kon resulteren in meerdere conversies.

En nu?

Je kunt straks de instellingen van ieder conversiedoel aanpassen. Voordat je beslist welke methode je wilt gebruiken, nog even het verschil tussen de twee:

Alle conversies: met deze instelling meet je alle conversies die plaatsvinden na een klik op een advertentie.

Unieke conversies: met deze instelling meet je alleen de unieke conversies na een klik op een advertentie.

Conversiedoelen

Wat gebeurt er als je niets doet?

Help, het is al februari! Dat heb je goed gezien. Gelukkig gebeurt er niets zolang je niets aanpast bij de instellingen van een conversiedoel.

AdWords zal automatisch Alle Conversies behouden als conversietelmethode.

Moet ik nog rekening houden met andere dingen?

Ja, als je gebruikmaakt van biedstrategieën die gericht zijn op conversies, zoals Verbeterde CPC (Enhanced CPC) of Conversion Optimiser, en je hebt ‘Conversies’ (voorheen ‘Conversies veel-per-klik’) ingesteld staan als conversiebodstatistiek, dan gebruikt AdWords je gekozen voorkeur per conversiedoel.

Waar je ‘Geconverteerde klikken’ ingesteld hebt staan (voorheen ‘Conversies (één-per-klik)’) verandert er niets, omdat je daar alleen unieke conversies meet voor alle conversiedoelen.

NB Om je biedstrategieën te managen koos je voorheen overigens ook al voor ‘één-per-klik’ en ‘veel-per-klik’, afhankelijk van je doel, maar deze gegevens zag je niet terug in de conversiekolommen.

Wat zal er gebeuren met de gemeten waardes?

Pas als je kiest voor de instelling Unieke Klikken dan zul je naar verwachting minder conversies gaan tellen in de kolom Conversies.

Wijzigingen vinden niet plaats met terugwerkende kracht. De waardes die we al gemeten hadden, blijven ongewijzigd.

Hamvraag, wat hebben we eraan?

De nieuwe functionaliteit is een verbetering voor bepaalde klanten.

De wijzigingen zorgen ervoor dat we meer flexibiliteit krijgen in het waarderen van conversies en we ondervinden er in principe geen nadelen van.

De nieuwe methode van conversies instellen is vooral interessant als je niet alleen meerdere, maar ook verschillende soorten conversiedoelen meet; zowel softe (leads) als harde (verkoop) doelen.

Omdat de doelgroep van een bepaalde dienstverlener bijvoorbeeld maar één keer klant kan worden, kun je je voorstellen dat het dan minder belangrijk is om na één klik op een advertentie meerdere conversies te tellen; bij het invullen van een contactformulier of het gebruikmaken van een bel-mij-terug-formulier.

Het aantal daadwerkelijke verkopen in bijvoorbeeld een webshop daarentegen wil je hoogstwaarschijnlijk wél iedere keer vastleggen, omdat dit direct leidt tot meer omzet.

Aan de hand van een voorbeeld?

Stel dat drie mensen klikken op een advertentie voor opleidingen. Wij hebben aangeven in AdWords dat we alle inschrijvingen (verkopen) willen tellen, maar in het geval van brochureaanvragen (leads) slechts het aantal unieke aanvragers.

Een eerste persoon schrijft zich direct in voor twee korte opleidingen. De tweede vraagt alleen twee brochures aan, en de derde persoon doet precies hetzelfde als de tweede.

Oud: In de oude situatie zou AdWords dan zes ‘veel-per-klik’ conversies meten (tel alle conversies bij elkaar op).

Nieuw: In de nieuwe situatie tellen we vier ‘veel-per-klik’ conversies (tel de brochureaanvragers maar één keer en tel beide inschrijvingen).

Op deze manier kunnen we beter inschatten hoe waardevol een bepaald zoekwoord, advertentiegroep of campagne is voor een klant en kunnen we hier dus beter op inspelen (CPC aanpassingen, zoekwoorden pauzeren, etc).

Zo voorkom je dat je campagnes optimaliseert op basis van minder optimale conversietellingen; wat natuurlijk geen overbodige luxe is, als iedere advertentie-euro telt..

Voor meer informatie zie evt ook het Helpcentrum van Google: https://support.google.com/adwords/answer/3438531

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?