Copywriting

Copywriting is misschien wel het meest onderschatte onderdeel van online marketing.

Goede online teksten hebben namelijk een enorme impact op de effectiviteit van je website.

In deze post daarom aandacht voor de 5 stappen die leiden tot effectieve copy.

Internet is grotendeels text-based

In 9 van de 10 gevallen gaat bij het opzetten van een nieuwe website alle aandacht naar kleuren, lettertypes, afbeeldingen en andere design elementen.

Natuurlijk zijn deze dingen ook belangrijk, maar internet is grotendeels een “text based medium”.

Het design ondersteunt hetgeen wat we 85% van de tijd online aan het doen zijn: lezen.

Daarom is het opmerkelijk dat copywriting nog steeds een soort ondergeschoven kindje is.

POWER-methode: in 5 stappen naar effectieve copywriting

Copyblogger schrijft over de POWER-methode, een acroniem voor de 5 stappen van het copywriting proces:

  • Prepare
  • Organize
  • Write
  • Edit
  • Review

1) Prepare

Begin met een grondige voorbereiding.

Zorg dat je weet voor wie je schrijft, wat de doelstelling is, hoe de concurrentie eruit ziet, wat de unieke eigenschappen van het product of de dienst zijn en ga zo maar door.

In dit stadium is schrijven nog niet aan de orde: het gaat puur om het verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie.

Hoe meer goede informatie je hebt, hoe creatiever en effectiever je bij het uiteindelijke schrijven kunt zijn.

Directcreative heeft een lijst van 31 punten opgesteld die je kunnen helpen om zoveel mogelijk informatie op een methodologische manier te verzamelen.

2) Organize

De volgende stap betreft het organiseren van de informatie die je hebt verzameld.

Zorg dat je alle items op een logische wijze groepeert en ordent. B

epaalde dingen die je hebt verzameld zal alleen dingen als achtergrond informatie (zoals bijvoorbeeld informatie over de concurrentie), deze informatie kun je nu apart zetten.

Op deze manier hou je alleen de informatie over die je echt gaat gebruiken voor het uiteindelijke copywriten.

3) Write

Nu kan het echte schrijven beginnen. Het is belangrijk om een zekere structuur aan te houden.

Start met het schrijven van de titel en vervolgens ook de tussenkopjes.

Dit vormt eigenlijk al meteen de structuur van je hele stuk en zorgt ervoor dat het invullen van de tekst een stuk makkelijker gaat.

Het enige wat je namelijk hoeft te doen is het uitwerken van de tussenkopjes.

Benoem de voordelen, beschrijf de features en unieke eigenschappen, maak de lezer enthousiast.

Volgens Copyblogger besteden goede copywriters veel meer tijd aan het schrijven van de titel en tussenkopjes dan aan uiteindelijke tekst.

Dit kan zelfs zover gaan dat 80%(!) van de tijd wordt besteed aan de titel en kopjes en slechts 20% aan de body tekst.

4) Edit

Een belangrijke stap (die toch vaak wordt overgeslagen) betreft het editten van de tekst.

Bij het editten van de tekst neem je iedere zin nog eens goed onder de loep om te kijken of deze wel echt bijdraagt aan het doel van je tekst.

Wekt de titel genoeg interesse op? Lopen de zinnen lekker door? Heeft de tekst een logische opbouw? etc. etc.

Editen zorgt er voor dat een “redelijke tekst” een “effectieve tekst” wordt.

5) Review

De review-fase is nauw verbonden met de edit-fase.

Het belangrijkste verschil is dat je voor het reviewen de tekst eerst een paar dagen (of op z’n minst een paar uur) weglegt.

Door met een frisse blik naar de tekst te kijken kom je weer tot nieuwe inzichten. 

Door het verzamelen van de informatie en schrijven van de tekst zit je vaak zo diep in de materie dat bepaalde zaken op dat moment voor jou volkomen helder zijn.

Voor mensen die wat minder in de materie zitten is die logica niet altijd even vanzelfsprekend.

Wanneer je de tekst die je zelf hebt geschreven een tijdje weglegt zul je dit verschil gaan inzien.

Op basis van dat inzicht kun je je tekst vervolgens weer verbeteren.

Betere copywriting zorgt voor rendementsverbetering

Wanneer je de copywriting van je website met de POWER-methode onder handen neemt kun je spectaculaire rendementsverbeteringen realiseren.

Doe er je voordeel mee!

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?