Disclaimer

Searchresult bedankt je voor het vertrouwen dat je in ons stelt en we beloven zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om te gaan. Dit Privacy Document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen en wat we met die gegevens doen. Verder beschrijven we in dit document wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van jouw gegevens en hoe je kunt aangeven waar we jouw gegevens voor mogen gebruiken. In dit document staat ook wat je moet doen om jouw gegevens bij te werken en wat je moet doen als je geen e-mail meer van ons wilt ontvangen.

Geeft Searchresult de verkregen informatie aan derden door?
Searchresult geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten Searchresult, die de gegevens voor eigen marketingdoeleinden willen gebruiken. Binnen Searchresult kunnen persoonlijke gegevens wel uitgewisseld worden. De verkregen gegevens worden ook gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of te voldoen aan wettelijke eisen. We kunnen jouw gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

Wat doet Searchresult ter bescherming van persoonlijke gegevens?
We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Hoe werkt Searchresult haar Privacy Document bij?
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden, zoals beschreven in dit Privacy Document, aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al jouw gegevens. Als je onze website bezoekt, ga je akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit Privacy Document. Als je in de toekomst deze website bezoekt en het Privacy Document gewijzigd is, ga je akkoord met de gewijzigde versie van het Privacy Document. We behouden ons het recht voor om het Privacy Document ten alle tijde te wijzigen.

Staan er op de Searchresult website links naar andere websites?
Er kunnen links naar andere websites op onze website staan, die totaal onafhankelijk opereren van Searchresult en waar Searchresult geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Document hebben en we adviseren dat goed door te lezen als je een bezoek brengt aan die websites. Searchresult is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Ontvang ik e-mail van Searchresult?
Je ontvangt alleen e-mail van Searchresult als je ons je e-mailadres hebt gegeven en als je aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Mails over Searchresult worden verstuurd uit naam van Searchresult.

Privacy garantie
Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van je nodig. Als je jezelf bij ons inschrijft, worden jouw naam, e-mailadres, postcode en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waa je specifiek om hebt gevraagd, dus wanneer je hebt aangegeven dat je de e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen, informatie over Searchresult aanvraagt of wanneer je jouw gegevens aanpast.

Partners

Read more about our partners