Gratis Google Shopping product listings

Afgelopen dinsdag heeft Google bekend gemaakt een deel van de product listings in Shopping gratis beschikbaar te maken. Deze verandering vindt in de Verenigde Staten nog voor het einde van de maand plaats. Google streeft ernaar om de verandering nog voor het einde van dit jaar wereldwijd door te voeren.

Wat gaat er veranderen?

“Beginning next week, search results on the Google shopping tab will consist primarily of free listings…”


Op de Google Search pagina, waar de betaalde Google Shopping advertenties boven en/of naast de zoekresultaten staan, verandert er niets. De resultaten op de Shopping tab bestaan nu nog volledig uit betaalde advertenties. Dit gaat wel veranderen. In de toekomst worden de advertenties namelijk alleen nog boven- en onderaan op de Shopping tab pagina weergegeven.

Shopping advertenties naast de zoekresultaten

Shopping advertenties op de Shopping tab

Hoe werken de gratis product listings?

In de Google Merchant Center Help is te lezen dat de gratis listings – net als de betaalde variant – ook via een productfeed en het Merchant Center gaan lopen. Je dient nog wel expliciet aan te geven dat je producten wil weergeven op ‘surfaces across Google’. Er wordt aangegeven dat het onboarding proces de komende maanden nog verbeterd wordt.

Waarom maakt Google product listings gratis?

Google geeft geen directe reden waarom ze een deel van product listings gratis maken. Echter, een inschatting of mogelijke reden aanwijzen kan natuurlijk altijd. 

Google verwijst in een blogpost naar de coronacrisis, waardoor veel fysieke winkels gesloten zijn en digital commerce nog belangrijker is geworden voor retailers. Google ondersteunt retailers in deze moeilijke tijd door het online beschikbaar maken van producten te vergemakkelijken. Maar waar in Nederland Amazon pas voorzichtig voet aan de grond zet, begint het merendeel van de consumenten in andere landen hun oriëntatieproces niet meer op Google. Het zwaartepunt ligt in deze landen meer en meer op Amazon. Het ten dele gratis beschikbaar maken van de Shopping product listings, kun je dan ook deels zien als een reactie van Google op de hete adem van Amazon die in hun nek hijgt. Want, met deze verandering creëert Google natuurlijk meer aandacht voor het Shopping programma.

Wat is de impact van deze verandering?

Gezien het feit dat in sommige accounts een aanzienlijk deel van de omzet en winst uit Google Shopping campagnes komt, is het natuurlijk interessant om na te denken over de impact die deze verandering met zich meebrengt. Namelijk:

  1. Veel accounts halen maar een relatief klein deel van hun performance uit advertenties op de Shopping tab. Hierdoor lijkt de impact mee te vallen;
  2. Het aantal beschikbare betaalde posities op de Shopping tab zal afnemen. Ik verwacht dat hierdoor de concurrentie en dus de CPC zal toenemen;
  3. De gratis listings zullen een hoop nieuwe partijen aantrekken die gewend raken aan het gebruik van het Merchant Center en Google Shopping. Uiteindelijk willen deze partijen meer performance en zullen daardoor bereid zijn om te gaan betalen (toenemende concurrentie en stijging in CPC);

Vooralsnog hoeven we ons in Nederland nog niet druk te maken om deze verandering. Ook kunnen we de ontwikkelingen in de Verenigde Staten volgen, om ons voor te bereiden op het moment waarop deze wijziging in ons land plaatsvindt.

P.S: Google maakte in dezelfde blogpost een partnership met PayPal bekend. Mijn inziens is het niet onrealistisch dat consumenten in de toekomst direct op het Shopping platform kunnen afrekenen. Wellicht werkt het adverteren dan niet meer met CPC maar met een commissie model? Hoe dan ook, wij volgen de laatste ontwikkelingen op de voet. Op de hoogte blijven? Houd dan onze blog in de gaten. 

Meer willen weten over Google Shopping? Neem gerust eens contact op.

Jeroen van Eck
Jeroen Van Eck

Senior SEA specialist

j.vaneck@searchresult.nl