Hierarchy of Optimization

In een eerder bericht had ik al aangegeven dat ik het Hierarchy of Optimization model van Brian Eisenberg zou gaan bespreken.

In tegenstelling tot het user experience model van Peter Morville onderkent Brian Eisenberg een hele duidelijke volgorde in de te ondernemen stappen bij het verbeteren van je website.

Eisenberg doet dat aan de hand van een Maslov-achtige piramide:

Hij onderscheidt dus de volgende elementen bij het verbeteren van een website:

  • Persuasief
  • Intuitiviteit
  • Bruikbaarheid
  • Toegankelijkheid
  • Functionaliteit

De onderkant van de piramide: fix the basics first

Hij geeft aan dat naar mate je verder naar de top van de piramide komt de optimalisatie effecten groter worden.

Volgens mij kun je het beter andersom stellen: als je de onderkant van de pirmide niet op orde hebt, hoe groter de negatieve effecten zullen zijn.

De onderkant van de piramide gaat immers over de echt basics: is je site continue bereikbaar (functional)?

Dus geen server downtime, 404 errors en meer van dat soort ellende.

Wanneer je dat soort basale zaken niet op orde hebt hoef je nog niet te denken aan het verbeteren van de andere elementen van je website: fix the basics first!

Verbeteren van de ervaring (bovenkant van de piramide)

Het wordt interessanter naar mate we verder naar de bovenkant van de piramide komen.

Het gaat dan om de bruikbaarheid, intuitiviteit en persuasiviteit (die laatste twee woorden zijn lastig te vertalen trouwens ;-).

De top-3 van de piramide is interessant vanwege twee redenen:

  • je kunt hier (in de top-3) de spectaculaire verbeteringen realiseren
  • het containerbegrip usability wordt uitgesplitst in drie afzonderlijke delen

Anders dan gangbare definities is usability volgens Brian Eisberg alleen “het oplossen van knelpunten”.

Als je die definitie van usability hanteert wordt het pas echt interessant bij “intuitiviteit”.

Eisenberg: “the intuitive layer is about improving the flow of the visitor’s site experience”.

Denk hierbij aan het op de juiste plek plaatsen van consumenten reviews, geruststellingen (het artikel wordt binnen 3 werkdagen geleverd) etc.

Het gaat er dus om dat je de bezoeker de juiste informatie geeft op het juiste moment.

Wanneer je dat doet krijgt je conversieproces een hele natuurlijke flow.

Een goed voorbeeld is het registratieformulier van Bemba.

Persuasion

De top van de piramide wordt gevormd door “persuasion”. Het valt niet mee om dit begrip op een goede manier te omschrijven.

Eisenberg: “Improving persuasion on your site is mostly done by improving copy or product images. Product descriptions, feature tours, demos, and product comparisons (even with competitors) are considered persuasive issues. On a lead gen or B2B site, it’s your service description, case studies, testimonials, and white papers.”

Persuasive, element of gevolg?

Ik geloof zeker in het verbeteren van het de “persuasion” van de website (goede vertaling naar het Nederlands is zeer welkom ;-).

Het blijft echter lastig om er precies de vinger op de leggen welke onderdelen van website verbetering onder het kopje persuasive vallen.

Het heeft namelijk raakvlakken met alle onderdelen.

Misschien moet het daaorm niet zo zeer zien als een element van website verbeteren, maar meer als een gevolg van alle andere elementen?

Je krijgt dan een zelfde soort constructie als bij het begrip “value” van het model van Peter Morville.

Ik ben er nog niet over uit. Opmerkingen of aanvullingen zijn daarom zeker welkom!

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?