Hoe accuraat is de Google Keywordtool?

De Keyword Tool, of KeyWord planner zoals de tool tegenwoordig heet, wordt door veel mensen gebruikt voor het achterhalen van zoekwoordsuggesties, zoekvolumes en klikprijzen.

De data vormt de basis voor tal van online strategieën, marktonderzoeken en (ondernemings-)plannen.

Erg belangrijk dus dat die gegevens accuraat zijn. 

Ben jij van plan de data uit de Google Zoekwoordplanner te gebruiken (voor welk doeleinde dan ook)?

Ga dan eerst even na hoe accuraat deze tool van Google werkelijk is. 

Achterhalen van zoekvolumes, hoe werkt het?

De Zoekwoordplanner heeft vier functies.

Google Zoekwoordplanner opties

Twee hiervan zijn geschikt om het zoekvolume van bepaalde zoekwoorden te bepalen.

Deze functies zijn ‘Zoekvolume ophalen voor een lijst zoekwoorden’ en ‘Verkeersschattingen ophalen voor een lijst zoekwoorden’.

Het verschil tussen deze functies is dat je bij het ophalen van verkeersschattingen een CPC-bod en een dagelijks budget moet invoeren.

Bij ‘Zoekvolume ophalen voor een lijst zoekwoorden’ hoeft dat niet.

En het volume krijg je terug op dagniveau in plaats van het maandelijkse zoekvolume, zoals bij de eerstgenoemde functie.

Om het maandelijkse zoekvolume te bepalen vanuit de ‘Verkeersschattingen ophalen’-functie moet het dagelijkse aantal vertoningen worden vermenigvuldigd met 30,4 (365/12).

Verkeersschattingen ophalen dag niveau

Stel, om er zeker van te zijn dat alle vertoningen worden aangegeven, ten minste een CPC-bod van €/$100 en een dagbudget van €/$10.000 in.

Verkeerschattingen ophalen CPC en budget

Accountdata vs. Keywordplanner

Om de accuraatheid van de Google tool te onderzoeken hebben we een set accountdata (data uit actieve accounts) opgesteld en vergeleken met de data uit de Keywordplanner.

Omdat de ene branche de andere niet is en ook de verschillende zoekwoordtypes (Short-, Mid- en Longtail) flink uiteen kunnen lopen is er gekozen om een set van 100 zoekwoorden op te stellen en deze data te gebruiken als vergelijkingsmateriaal.

Opbouw vergelijkende zoekwoordenset

Het onderzoek is gebaseerd op data uit 20 accounts.

Omdat er rekening is gehouden met de diversiteit in branches is er bewust gekozen voor zoekwoorden uit onder andere automotive, mode, telefonie en toerisme.

In totaal zijn er zoekwoorden uit meer dan 15 verschillende branches onderzocht.

Buiten deze branches is er zoals aangegeven rekening gehouden met drie zoekwoordtypes. De verhouding in de dataset tussen deze type zoekwoorden is als volgt:

Verhouding zoekwoordtypes in dataset

Achterhalen van exacte zoekvolumes

Voor alle zoekwoorden is een datarange van 3 maanden aangehouden.

Het totale aantal vertoningen is per zoekwoord op basis van het vertoningspercentage teruggerekend.

Dit aantal is vervolgens gedeeld door het totale aantal dagen van de geselecteerde periode en vermenigvuldigd met 30,4, het gemiddeld aantal dagen per maand.

Bij de interpretatie van de data zijn we uitgegaan van het volgende:

“Elke beschikbare vertoning in Google Adwords staat gelijk aan een zoekopdracht. Bovenstaande berekening representeert dan het zoekvolume van het zoekwoord in de aangegeven periode.”

Hoger en lager voorspelde zoekvolumes

Na de accountdata en de data uit de keywordtool met elkaar te hebben vergeleken wordt duidelijk dat beide manieren afwijken van de realiteit.

Waar manier 1, ‘Zoekvolume ophalen voor een lijst zoekwoorden’, in 35% van de gevallen een hoger voorspeld zoekvolume aangeeft is dit bij manier 2, ‘Verkeersschattingen ophalen voor een lijst zoekwoorden’, ruim 45%.

In beide gevallen is het voorspelde zoekvolume vaker lager dan hoger.

Dit is opvallend, aangezien Google de eigen voorspelde zoekvolumes ‘downsized’.

Commercieel gezien zou je verwachten dat Google eerder een hoger zoekvolume zou aangeven.

Gemiddelde afwijking Zoekwoordplanner

Verhouding in afwijkingen

Omdat de soort afwijking (hoger/lager) niet voldoende inzicht geeft in hoe accuraat de tool werkt, is ervoor gekozen de afwijkingen in 8 segmenten te verdelen.

In beide gevallen (manieren 1+2) zijn de segmenten met zowel een positieve als negatieve afwijking van 30% of meer, erg groot.

Bij elkaar opgeteld vertegenwoordigt deze groep bij manier 1 een aandeel van ongeveer 40%.

Bij manier 2 vertoont ruim de helft van alle zoekwoorden een afwijking van 30% of hoger.

Gemiddelde afwijking manier 1Gemiddelde afwijking manier 2

Acceptabele afwijkingen

Nu zijn er altijd wel afwijkingen waar mee te leven valt.

Een voorspelling wijkt nu eenmaal vaak af van de realiteit.

Kijkend naar de eerder genoemde 8 segmenten lijken de 2 segmenten, die samen de range met een afwijking van -10% tot 10% coveren, acceptabel.

Vergelijken we dan de 2 manieren van het bepalen van het zoekvolume met elkaar dan komt manier 1 als duidelijke winnaar uit de bus. Bij manier 1 vallen 24% van de zoekwoorden binnen deze groep.

Bij manier 2 is dit beduidend minder: 17%.

Zoekwoordtool afwijkingen per segment

Gemiddelde afwijkingen ‘Zoekvolume ophalen…’

Omdat ‘Zoekvolume ophalen voor een lijst zoekwoorden’ preciezer is gebleken dan ‘Verkeersschattingen ophalen voor een lijst zoekwoorden’ hebben we die eerstgenoemde uitgediept.

De gemiddelde afwijking van zoekwoorden waarbij het volume hoger is voorspeld, is 43%.

De gemiddelde lagere voorspelling is daarentegen ‘slechts’ 36%. De totale gemiddelde afwijking is 39%.

Gemiddelde afwijking

 

Percentage

Hoger voorspeld

43%

Lager voorspeld

36%

Gemiddeld totaal

39%

 

Verschil in type zoekwoorden

Per type zoekwoord verschillen de afwijkingen nogal. Waar de bovenste groene balken de gemiddelde afwijking representeren laten de 2de en 3de serie balken het gemiddelde hoger en lager voorspelde gemiddelde per type zoekwoord zien.

De longtail-zoekwoorden worden door de Keywordtool het meest accuraat voorspeld met een afwijking van gemiddeld 33%.

Shorttail zoekwoorden wijken gemiddeld 36% af van de realiteit en de midtail keywords lijken voor Google het lastigst om te voorspellen.

Deze wijken gemiddeld ruim 40% af.

Afwijking per zoekwoordtype

Conclusie

Bij het gebruiken van de Google Zoekwoordplanner dien je altijd rekening te houden met afwijkingen.

Dit geldt voor zowel generieke als trend- en seizoengevoelige zoekwoorden.

Ben je bezig met een zoekwoordenonderzoek, voor welk doeleinde dan ook, raden we je aan een marge in te bouwen.

Bij gebruik van de functie ‘Zoekvolume ophalen voor een lijst zoekwoorden’ lijkt 35-40% een realistische afwijking.

Dit is zowel in positieve als negatieve zin het geval.

Een voorbeeld van een realistische interpretatie van zoekvolumes uit de Google Zoekwoordplanner aan de hand van dat uitgangspunt wordt dan:

Zoekwoord

Gem. maandelijkse zoekopdrachten

 

Verwachte ondergrens

Verwachte bovengrens

[iphone 5]

110.000

71.500

148.500

[iphone 5s bestellen]

880

572

1.188

[nieuwe iphone 5c]

140

91

189

Met een dergelijk overzicht kun je beter met verschillende scenario’s rekening houden, wat je strategie, onderzoek of plan logischerwijs direct ten goede komt.

Anne marie de J
Anne-Marie De Jong

Senior SEO Specialist

a.dejong@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?