Modellen voor het verbeteren van je website

Het verbeteren van je website is een een proces dat bestaat uit verschillende deel-processen.

Zo kun je bijvoorbeeld het design van de site verbeteren (website wordt aantrekkelijker), de teksten verbeteren (website wordt beter leesbaar) of het aankoopproces vereenvoudigen (website wordt gebruiksvriendelijker).

Om de regie te behouden of om te weten welke deelprocessen je uberhaupt kunt verbeteren, helpt het om gebruik te maken van modellen.

Zo’n model geeft je een overzicht van de verschillende deelgebieden van het verbeteren van je website.

En, maar, wacht, ho, stop, er zijn veel verschillende soorten modellen…

Deze post heeft betrekking op de “User Experience Honeycomb” van Peter Morville. In een volgende post zullen we ook het Hierarchy of Optimization model van Brian Eisenberg bespreken.

The User Experience Honeycomb – Peter Morville

Een model wat je kunt gebruiken voor het verbeteren van je website is de “User Experience Honeycomb” van Peter Morville. Dit model gaat er vanuit dat een website waardevol is wanneer deze voldoet aan 6 onderdelen.

Voor ik de verschillende onderdelen ga bespreken, verwijs ik je nog even naar een post van ene Magnus Revang. Deze concept developer herstructereerde het model van Morville door er een logische volgorde in aan te brengen.

Zo stelt Revang dat je website eerst vindbaar moet zijn voordat dat bruikbaar of geloofwaardig kan zijn.

Daar zit natuurlijk wel iets in.

Om die reden zal ik de onderdelen van de User Experience Honeycomb bespreken in de volgorde zoals Magnus Revang het voorstelt.

  • Findable: het belangrijkste startpunt bij het verbeteren van je website ligt in het verbeteren van de vindbaarheid. Dit kan gaan om het verbeteren van de vindbaarheid van de site zelf, maar ook om het verbeteren van vindbaarheid van onderdelen op de site. Wanneer je website of content niet vindbaar is bestaat deze eenvoudigweg niet in de perceptie van je doelgroep.
  • Accessible: naast vindbaar moet je website ook toegankelijk zijn. Dat betekent geen broken links, geen server timeouts, geen menu’s die niet functioneren en ga zo maar door. Naast het op orde hebben van technische zaken heeft toegankelijkheid ook veel te maken met voldoen aan richtlijnen voor mensen met een handicap (Stichting Drempelsvrij)
  • Desirable: je website moet een bezoeker wel iets te bieden hebben. De content moet dus een zekere aantrekkingskracht uitoefenen. Dit kan gaan om tamelijk functionele waarden als de juiste informatie geven waar een bezoeker naar op zoek was. Het kan echter ook gaan om meer emotionele waarden als het gevoel wat de website de bezoeker geeft.
  • Usable: gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk punt bij het verbeteren van je website. Hoe gebruiksvriendelijker de site is, hoe meer mensen op de site blijven hangen tot ze gevonden hebben wat ze zochten (of een aankoop of iets dergelijks hebben gedaan).
  • Credible: wanneer mensen vertrouwen hebben in de website hebben ben je beter in staat je boodschap over te brengen. Het verhogen van de betrouwbaarheidsperceptie is iets wat je door middel van de content en design van je website kunt sturen. Hierbij valt te denken aan het opnemen van garantie’s, keurmerken en testemonials etc.
  • Useful: uiteindelijk vormt de bezoeker zich een beeld van hoe bruikbaar de informatie van de website was. Een website moet bezoekers voorzien in zo’n concreet mogelijke antwoorden of oplossingen om als bruikbaar ervaren te worden.

Het laatste onderdeel van het model van Morville is “value“, ofwel waarde. Morville beschouwt dit als een onderdeel van het model, net als de bovenstaande 6 punten.

Ik denk echter dat het geen onderdeel van het model is. Het is in mijn ogen namelijk eerder een gevolg van het goed invullen van onderdelen als vindbaarheid, aantrekkingskracht, gebruiksvriendelijkheid etc.

Wanneer je deze onderdelen goed invult, heb je een waardevolle website gecreëerd.

De “User Experience Honeycomb” van Peter Morville geeft je een goede houvast voor het systematisch verbeteren van je website. Door alle verschillende onderdelen te optimaliseren verbeter je je website voortaan eenvoudig: stap voor stap.

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?