ODEON

Richtlijnen voor het maken van een tag-lijst

Tagging, het toevoegen van steekwoorden aan een artikel of tekst, wordt ook wel tagsonomy genoemd.

Voor tagging is structuur belangrijk. In principe zijn er twee soorten structuur te onderscheiden:

1. Open structuur
2. Gesloten structuur

Bij een open structuur maken de gebruikers zelf de tags aan, afhangende van het artikel. Bij een gesloten structuur wordt vooraf bedacht in welke categorieën artikelen kunnen vallen en worden er lijsten tags gedefinieerd die de gebruiker vervolgens verplicht is te gebruiken voor een content stuk.

Een gesloten structuur waarborgt de uniformiteit van de tags, een open structuur zorgt ervoor dat gebruikers hun ‘eigen taal’ gebruiken en herkennen.

Er zijn zeven richtlijn waar je rekening mee moet houden met het maken van tags.

Deze zijn:

1. Vermijd homoniemen: 1 woord 2 betekenissen schept verwarring en moet voorkomen worden.

2. Gebruik enkele woorden, niet meerdere woorden: 1 tag 1 woord. Eén concept kan het best gekoppeld worden aan één woord.

3. Gebruik ‘dingen’: Het toekennen van woorden aan concepten is voornamelijk objectgeoriënteerde.

4. Gebruik zelfstandige naamwoorden: Volgend op het objectgeoriënteerd zijn van concepten lenen zelfstandige naamwoorden zich het beste voor tags.

5. Gebruik correcte spelling: Lijkt me voor de hand liggend

6. Vermijd afkortingen en acroniemen: Dat werkt alleen maar verwarring in de hand.

7. Vermijd het gebruik van jargon en spreektaal: Zo zorg je er namelijk voor dat je tag begrepen wordt door het merendeel van je doelgroep.

 

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?