Positionering internationale sites en toepassen van geo targeting

Internationale bedrijven kiezen meestal voor meerdere ccTLD’s (country code Top-Level Domains) gericht op verschillende landen, denk aan een .NL-, .DE- of .FR-extensie.

Of ze kiezen voor 1 website met content voor verschillende landen en talen in directories als www.domein.nl/be, /fr, of /de.

Zo weten bezoekers snel de weg te vinden binnen een meertalig aanbod aan pagina’s, maar hoe maak je Google nu duidelijk waar precies wat staat, en voor wie.

Het zal niet de eerste keer zijn dat een Franssprekende Belg een Nederlandstalige pagina in de zoekmachine krijgt voorgeschoteld.

En als je in de stats ziet dat deze Franstalige ‘leads’ veel slechter converteren dan de Nederlandstalige bezoekers… of andersom… dan begrijp je het belang van zorgvuldige geografische targeting.

Hoe kunnen zoekmachines de taal- en regio-instellingen van een website begrijpen?

De verschillende zoekmachines bepalen op verschillende manieren wat de regio en taal van een zoekmachinegebruiker is, en welke website(s) daar het best bij passen.

Voor de zoekmachine Bing zijn dat bijvoorbeeld:

 • Het gebruik van ccTLD’s (www.domein.nl, www.domein.be, www.domein.fr etc.).
 • Meta http equiv tag, bijvoorbeeld: <meta http-equiv=”content-language” content=”en-us”>
 • IP-adres van de betreffende websiteserver.

Google gebruikt onder meer de volgende gegevens:

 • Het gebruik van ccTLD’s (.nl, .be, .fr etc.) en gTLD’s (.com, .net, .info etc.).
 • IP-adres van de betreffende websiteserver.
 • Locatiegegevens op een websitepagina.
 • Herkomst backlinks.
 • Google Webmaster Tools-regio-instelling (via “Site instellingen”).
 • Google Places.

Aan deze variabelen om sites internationaal goed in te regelen, heeft Google nog geo targeting tags toegevoegd.

Met de rel=”alternate” hreflang=”x” annotatie heeft elke webmaster sinds 2011 de mogelijkheid om exact aan te geven voor welke taal en land (regio) een pagina relevant is.

En in april 2013 was er een update. Met de waarde “x-default” kun je aangegeven welke pagina standaard (default) moet worden weergegeven in de SERP’s, voor wanneer de fysieke locatie van een Google-gebruiker niet duidelijk of onbekend is.

Easy does it. Of welke problemen kunnen zich nog voordoen?

 1. Google toont de verkeerde pagina in de zoekresultaten. Bijvoorbeeld: een Franstalige gebruiker in Zwitserland krijgt een Duitstalige pagina voorgeschoteld. Of dat Google verschillende taalversies in de zoekresultaten toont maar dat de juiste pagina een lagere positie krijgt en onzichtbaar wordt voor de ‘zoeker’.
 2. Soms worden pagina’s niet geïndexeerd vanwege de dubbele inhoud.
 3. Of Google indexeert wel pagina’s die vertalingen van elkaar zijn, waardoor ze met elkaar gaan concurreren in de zoekresultaten en het voor Google niet duidelijk is welke pagina getoond moet worden.

In het onderstaande voorbeeld wordt er in Mexico (Google Mexico) gezocht naar ‘online schoenen kopen’.

GEO SERPS

Er is te zien dat het bedrijf Dafiti meerdere keren voorkomt. Helaas wel met verschillende taalversies van de homepage.

Idealiter worden de Argentijnse, Colombiaanse en Spaanse homepage van Dafiti niet in dezelfde SERP weergegeven.

In het onderstaande voorbeeld is er vervolgens – ook in Mexico – gezocht naar een vakantiewebsite genaamd Edreams:

SERPS International

Hier zie je helaas een Spaanse en een Amerikaanse homepage boven de Mexicaanse versie staan in de SERP’s. Er gaat hier blijkbaar iets mis met de geo targeting van de website van Edreams.

Dubbele inhoud

Dubbele inhoud, ofwel duplicate content, is een bekende SEO-issue; een reden voor Google om je content deels te negeren.

Een probleem waar je flink last van kunt krijgen met een site gericht op Amerika, Australië en Groot-Brittannië, met pagina’s die weliswaar gericht zijn op verschillende regio’s met ieder eigen unieke URL’s, maar sterk vergelijkbare inhoud van de pagina’s in het Engels.

De vraag is hoe je Google op een wenselijke manier met deze vorm van dubbele inhoud om kunt laten gaan.

Hoe voorkom je dat Google bijvoorbeeld een FR-FR pagina boven een CH-FR pagina in de Zwitserse Google vertoont? Het antwoord, als eerder al kort aangestipt, luidt: met de rel=”alternate” tag.

Implementatie rel=”alternate” tags

Hoe kun je de rel=”alternate” tag toepassen en waar moet je op letten als je gebruikmaakt van meerdere ccTLD’s?

Door de rel=”alternate” hreflang=”x” implementatie kan de taal- en de focusregio aangegeven worden met verwijzingen naar pagina’s met dubbele inhoud. Een voorbeeld ziet er als volgt uit:

<link rel=”alternate” href=”http://example.com/en-ie” hreflang=”en-ie” />

<link rel=”alternate” href=”http://example.com/en-ca” hreflang=”en-ca” />

<link rel=”alternate” href=”http://example.com/en-au” hreflang=”en-au” />

<link rel=”alternate” href=”http://example.com/en” hreflang=”en” />

<link rel=”alternate” href=”http://example.com/” hreflang=”x-default” />

Deze dienen op de betreffende pagina’s geplaatst te worden in de header, http header en de sitemap.

In de situatie van meerdere ccTLD’s

Ook als je gebruikmaakt van verschillende ccTLD’s adviseert Google het gebruik van rel=”alternate” tags in het geval van dubbele inhoud.

De meta http equiv tag

En laten we niet vergeten om een meta http-equiv land- en taal-tag toe te voegen.

Dit is een ‘oudere’ tag maar zinvol voor andere zoekmachines dan Google. Bing gebruikt de meta http equiv tag nog volop.

Daarom is het verstandig hem op iedere pagina in de broncode te plaatsen:

<meta http-equiv=”language” content=”NL”>

<meta http-equiv=”language” content=”EN”>

<meta http-equiv=”language” content=”DE”>

Etc.

De afkortingen in de tags zijn de standaard RFC1766-afkortingen voor landen en talen.

NB…

…wanneer je de rel = “alternate” hreflang = “x” tag en de meta http-equiv tag implementeert, dan is er geen garantie dat de lokale pagina’s voorrang zullen krijgen op buitenlandse pagina’s. Het zijn alleen signalen die we kunnen inzetten voor zoekmachines om ze te plaatsen in de juiste regio. Het zijn geen instructies richting de Googles van deze wereld.

Zoekmachines kunnen buitenlandse pagina’s altijd nog boven de lokale pagina’s plaatsen, bijvoorbeeld als gevolg van autoriteit.

NB2…

…als er meerdere taalversies van een URL zijn, dan moet elke taalpagina alle taalversies identificeren, inclusief zichzelf.

Bijvoorbeeld, als je site inhoud heeft in het Spaans, Engels en Duits dan moet de Engelse versie een rel=”alternate” hreflang=”x” over zichzelf bevatten naast koppelingen naar de Spaanse en Duitse versies.

Ook de Duitse en Engelse versies moeten dezelfde verwijzingen naar de Spaanse, Engelse en Duitse versies beschikken. Zie wellicht nogmaals het bovenstaande voorbeeld implementatie rel=”alternate” tag.

Hoe maak je vervolgens gebruik van de default pagina?

Naast “x-default” tag uit de 2013-update, kun je ook via Google Webmaster Tools een doelregio instellen voor je website.

 1. Open de startpagina van Google Webmaster Tools en klik op het account van de betreffende website.
 2. Klik op het tandwielicoontje en klik op Site-instellingen.
 3. Selecteer de gewenste keuze in het gedeelte Geografische targeting.

Indien je zeker wilt zijn dat jouw website niet wordt gekoppeld aan een land of regio, selecteer je Niet vermeld in het dropdown-menu.

Zie voor meer informatie ook: https://support.google.com/webmasters/answer/62399?hl=nl

Gebruik rel=canonical tag

Nog even kort terugkomend op duplicate content, was daar niet zoiets als de canonical tag voor bedacht?

Door de rel=canonical toe te voegen in de broncode zorg je er toch voor dat zoekmachines begrijpen wat de hoofdpagina is wanneer er dubbele inhoud is?

Waardoor de SEO-waarde naar de hoofdpagina gaat? Wat weer gunstig is voor de rankings in de SERP’s?

Ja. Ja. En ja. Plus ja, maar Google adviseert rel=canonical niet te gebruiken over verschillende talen, want daar is rel=”alternate” tag voor.

Maar toch. Je kunt natuurlijk je eigen weg kiezen en alsnog werken met een canonical tag in het geval van overeenkomstige internationale pagina’s, in combinatie met een hreflang tag.

Waarbij je alsnog aangeeft welke pagina meer autoriteit verdient ten opzichte van de andere pagina(‘s).

En dat zal best redelijk kunnen werken in het geval van specifieke non-branded content, maar bij generiekere branded searches…

Voorbeeld canonical gebruik – geo targeting:

SERP 3

Dus pagina C zal door de canonical tag sterker kunnen scoren in Google.com, Google.co.uk en Google.au (wat een strategie zou kunnen zijn als je linkbuilding zich sterker op die pagina concentreert).

Nadeel van deze strategie is alleen dat pagina A en B zonder een rel=”alternate” als duplicate pagina’s in het Engels worden gezien door Google.

Samenvattend? Een geo targeting checklist:

 • In/voor welke regio’s (/landen) wil je vindbaar zijn in Google (en andere zoekmachines)?
 • Welke verschillende talen spreekt je doelgroep? Denk ook aan de verschillende talen in 1 land.
 • Is er sprake van meertalige- en/of multiregionale pagina’s?
 • Bevinden de meertalige en multiregionale websitepagina’s zich op 1 domein of meerdere ccTLD’s/gTLD’s?
 • Hoe is het gesteld met de huidige zichtbaarheid en vindbaarheid van de internationale pagina’s in de verschillende internationale SERP’s?
 • Is in Google Webmaster Tools de juiste regio ingesteld?
 • Is er een meta http-equiv land- en taal-tag toegevoegd op de betreffende pagina’s?
 • Is er een rel=”alternate” toegevoegd op de betreffende pagina’s?

En nog een hulpmiddel?

Een handige manier om voor meerdere multiregionale- en meertalige websites de rel=”alternate” en hreflang tags te implementeren is de hreflang tag generator.

Dit bespaart veel werk als er veel tags opgesteld moeten worden voor geo targeting.

Verder minimaliseert het ook de kans op fouten in de verschillende land- en regiowaarden, aangezien de generator netjes de taal in ISO 639-1-indeling en de regio in ISO 3166-1 Alpha 2-notatie aanhoudt.

Bronnen:
https://support.google.com/webmasters/answer/182192?hl=nl
http://moz.com/blog/category/international-issues
https://support.google.com/webmasters/answer/62399?hl=nl
https://support.google.com/webmasters/answer/189077?hl=en
https://sites.google.com/site/webmasterhelpforum/en/faq-internationalisation#q16
http://www.bing.com/blogs/site_blogs/b/webmaster/archive/2011/03/01/how-to-tell-bing-your-website-s-country-and-language.aspx

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?