Succesvoller (online) marketingplan met OGSM

Bij Searchresult boeken we de laatste tijd zeer succesvolle resultaten met OGSM. Graag neem ik je in deze blog mee in onze ervaringen met OGSM en leg ik uit waarom het zo goed werkt in combinatie met marketingplannen.

Je hebt een goed idee of een doel, maar je weet niet hoe je dit moet gaan realiseren of waar je moet beginnen. Hoe zorg je ervoor dat jouw plan succesvol wordt? Dit doe je door gebruik te maken van de OGSM-methode, die zorgt voor een helder en doelgericht plan.

Wat is OGSM?

OGSM is een methode bedacht om een businessplan te maken, maar is net zo geschikt voor een (online) marketingplan of een projectplan. OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Het wordt ook wel een businessplan op 1 A4 genoemd, omdat het plan letterlijk op 1 A4 moet passen. Het is kort en krachtig en moet in een oogopslag duidelijk zijn, evenals de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Dit maakt een OGSM tot een effectief middel om voortgang en focus te bewaren.

Afbeelding 1: visualisatie van een OGSM plan inclusief de samenhang tussen de verschillende onderdelen.

Waarom werkt OGSM zo goed?

OGSM dwingt je om keuzes te maken en niet een heel boekwerk te schrijven. Hierdoor creëer je een plan dat overzichtelijk is en daardoor simpel en logisch lijkt. Maar hieraan voorafgaand zijn veel keuzes gemaakt en mogelijk lastige discussies gevoerd binnen een team. Dit maakt het tot een sterk plan en vergroot de kans op succes.

“Doel door Doen” denken

Een strategisch plan maken betekent kiezen. Kiezen welke doelen je wilt behalen en hoe je deze gaat behalen. Hoe scherper er wordt gekozen, hoe concreter alle besluiten die hieruit volgen. Om te zorgen voor scherpe keuzes, gebruiken we bij het maken van een plan met OGSM het “Doel door Doen” denken (door Business Openers toegevoegd aan OGSM), wat bestaat uit twee delen: een doel-element en een doen-element. Voorbeeld: “Groeien in naamsbekendheid door meer focus op de jongere doelgroep.” Hierbij is “Groeien in naamsbekendheid” het doel-element en “door meer focus op de jongere doelgroep” het doen-element.

Wat houden de verschillende onderdelen binnen OGSM in?

Objective: dit is de kwalitatieve doelstelling van het plan. Het beschrijft het hoofddoel, de zogenaamde stip op de horizon en geeft richting aan het hele plan. Het moet ambitieus zijn, maar ook haalbaar. Het objective is leidend voor het hele plan en het is daarom belangrijk dat er draagvlak is bij alle stakeholders. 

Goals: zijn de kwantitatieve vertaling van het objective. Het zijn de coördinaten van de stip aan de horizon. De goals maken het mogelijk om aan het einde te weten of het objective behaald is en stelt je in staat om tussendoor te evalueren of je op koers ligt. Alle elementen uit het objective meet je in een goal en in de goals meet je niets dat niet in het objective staat. Alle goals moeten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) zijn. 

Strategies: dit zijn de keuzes die moeten leiden tot het behalen van het objective (de wegen die leiden tot de stip aan de horizon). Ze beschrijven hoe we het objective (en de goals) gaan behalen. Ook hier is het belangrijk om scherp te kiezen. Het is makkelijk om meerdere strategies te bedenken, maar dit gaat ten kosten van focus. Kies daarom alleen de strategies die noodzakelijk zijn om het objective te behalen (maximaal 5).

Measures: zijn de kwantitatieve vertaling van de strategies en bestaan uit een dashboard en een action plan. Het dashboard geeft aan of een strategie op koers ligt (of niet) en het action plan laat zien hoe, door wie en wanneer een strategie wordt uitgevoerd. Elke strategie heeft een eigen dashboard en action plan. Ook hier is het belangrijk om alles SMART te formuleren.

Voorbeeld:

  • Objective: de naamsbekendheid verhogen door de effectiviteit van online media inkoop te vergroten.
  • Goal: eind 2020 staat de totale naamsbekendheid op minimaal 65%.
  • Strategie: de impact van de online inzet vergroten en de online budgetten efficiënter verdelen op basis van de planningstool Advantiv for Branding.
  • Measure (dashboard): in 2020 is minimaal 80% van het online branding budget verdeeld op basis van Advantiv for Branding.
  • Measure (action plan): in Q1 van 2020 Advantiv for Branding standaard gebruiken bij het maken van mediaplannen – Kasper.

 

Marketingplannen maken met OGSM

Wil je een marketingplan maken dat succesvol is, dan is het belangrijk dat hier een heldere strategie achter zit. Er zijn meerdere manieren om een doel te bereiken, maar deze zijn lang niet allemaal even efficiënt of effectief. Daarnaast wordt het online marketing landschap met de dag complexer en zijn er meerdere wegen te bewandelen. Echter hebben we in de meeste gevallen beperkte middelen en het is daarom belangrijk om keuzes te maken. Door de juiste keuzes te maken is de kans op succes groter. Strategie draait om keuzes maken en juist daarom is de OGSM-methode zo goed geschikt voor het maken van (online) marketingplannen.

Binnen Searchresult omarmen wij de OGSM-methode en wij gebruiken deze voor zowel interne als externe plannen/projecten. Onze ervaring laat zien dat OGSM helpt om op korte termijn een helder plan te creëren met draagvlak van alle stakeholders.

Wil je hier meer over weten? Wij gaan hierover graag in gesprek. Ook jij kunt succesvolle(re) marketingplannen maken door contact op te nemen met Searchresult (Doel door Doen)!

Kasper van der Velden
Kasper van der Velden

Strateeg

k.vandervelden@searchresult.nl