Wat is ‘Fetch as Googlebot’ en hoe wordt het gebruikt?

‘Fetch as Googlebot’ geeft een pagina weer zoals deze door Googlebot wordt gezien.

Dit is vooral handig als je erachter wilt komen waarom een pagina slecht presteert in de organische zoekresultaten van Google.

Als je bijvoorbeeld rich-mediabestanden gebruikt voor de weergave van inhoud, bevat de pagina die door het hulpprogramma wordt geretourneerd deze inhoud niet als Google die niet effectief kan crawlen.

Je kunt ervoor kiezen een pagina op te halen zoals deze door de gewone webcrawler van Google wordt gezien, of, als je mobiele inhoud publiceert, zoals deze door onze mobiele crawlers worden gezien.

Gebruik

Wanneer je net een nieuwe website hebt gelanceerd of enkele nieuwe sleutelpagina’s hebt toegevoegd kun je Googlebot vragen om deze pagina(‘s) te raadplegen en aan de Google indexering toe te voegen.

Daarnaast kun je URL’s aandragen die reeds geïndexeerd zijn met als achterliggende gedachte deze op korte termijn te verversen.

Aan de slag

  1. Voeg je site toe en verifieer deze in de Webmasterhulpprogramma’s van Google;
  2. Klik op de gewenste site in het dashboard van de Webmasterhulpprogramma’s;
  3. Klik op het dashboard bij Diagnostische gegevens op Fetchen als Googlebot;
  4. Typ in het tekstvak het pad van de pagina die je wilt controleren;
  5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het type ophaalactie dat je wilt gebruiken. Als je wilt zien wat onze webcrawler Googlebot ziet, selecteer je ‘Web’. Als je wilt zien wat onze mobiele crawler  Googlebot-Mobile ziet, selecteer je ‘cHTML’ of ‘mobile XHTML/WML;
  6. Klik op ophalen. Gegevens die door het hulpprogramma worden geretourneerd zijn onder andere de HTTP-reactiecode die door je server wordt geretourneerd, de datum en tijd van je crawlverzoek, de HTML-code en de eerste 100kb van de zichtbare (te indexeren) tekst op een pagina. Als er geen inhoud is, geeft dit wellicht aan dat je pagina geheel wordt gegenereerd via JavaScript- of rich-mediabestanden en geen tekstinhoud omvat. Je doet er het beste aan de tekst te controleren op onverwachte inhoud, het zou erop kunnen wijzen dat je site is gehackt;
  7. Wanneer dit proces succesvol is doorlopen kun je na een klik op de knop ‘submit to index’ er voor zorgen dat Googlebot deze URL en eventueel gelinkte URL’s meeneemt in de indexering (het maximum aantal keren dat dit proces doorlopen kan worden is 50 x per week bij individuele URL’s en 10 x per maand bij een URL met alle gelinkte pagina’s). Wanneer je URL afbeeldingen en/of video’s bevat zal sitemaps moeten worden geraadpleegd.

Een alternatief

Google heeft eveneens een alternatief op de markt gebracht, ‘Crawl URL’. Gebruikers hoeven in dit geval niet te verifiëren eigenaar te zijn van de website om deze toe te voegen aan de Google indexering.

 

Marketing Searchresult

marketing@searchresult.nl


Welkom.
Vanaf november is Searchresult veranderd in Springbok.
Nieuwsgierig?